Oznámenie o realizácii grantu

 

Projekt “Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na spokojnosť prijímateľov služby”.

 

Ruzinov

Bol financovaný z rozpočtu mestskej časti Ružinov formou grantu pre rok 2013.