Kontakt

Mgr. Gabriela Sojková

odborný garant

MARTA – SZD

Rezedová  č.3,

821 01  Bratislava

 

Tel: 0915 77 98 30

 

marta.ecav@gmail.com