O nás

MARTA  – Stanica Zborovej diakonie poskytuje zdravotnú starostlivosť v pacientovom prirodzenom a rodinnom  prostredí. Návštevy vykonávame na území celej Bratislavy.

Ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na mobilných, čiastočne mobilných a imobilných pacientov. Sestry v domácom prostredí ošetrujú  rany, preležaniny, vykonávajú ošetrovateľskú rehabilitáciu, ktorej súčasťou je aj meranie krvného tlaku. Staráme sa o chorých  v terminálnom štádiu života. Naše služby poskytujeme v domovoch dôchodcov na Pažítkovej a Rozvodnej ulici v Bratislave.

Pacienti, ale aj ich príbuzní, očakávajú od nás profesionálnu ošetrovateľskú starostlivosť a rady v súvislosti s ochorením.

Aj týmto spôsobom môžete prispieť na činnosť našej domácej ošetrovateľskej služby. Ďakujeme za vašu pomoc.

Marta SZD Tlačivo 2%

 

Máme uzatvorené zmluvy s tromi zdravotnými poisťovňami:            

                                                Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

                                                UNION zdravotná poisťovňa, a.s.

                                                DOVERA zdravotná poisťovňa, a.s.